Zlot1 2019

ikona1x

ikona2x

ikona3x 1

Aktualności

Erasmus +

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jego Magnificencji
Rektora Politechniki Gdańskiej 

Śp. Prof. dr hab. inż. Jacka Namieśnika

Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom składamy wyrazy współczucia.