Sprawdzian kompetencji z języka niemieckiego

Informujemy, iż wyniki sprawdzianu kompetencji z języka niemieckiego zostaną ogłoszone w poniedziałek 10 czerwca 2019 o godz. 12.00 na tablicy informacyjnej na parterze II Liceum Ogólnokształcącego im. dr. W. Pniewskiego w Gdańsku.