Zlot1 2019

ikona1x

ikona2x

ikona3x 1

Aktualności

Erasmus +

Rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo

Informujemy, iż osoby, które zostaną zakwalifikowane do szkoły wyrażają swoją wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty do dnia 10 lipca 2019 roku do godz. 14.00.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane proszone są o odbiór kopii dokumentacji, jaką złożyły w naszej szkole do dnia 10 lipca 2019 do godz. 14.00.

Listy z nazwiskami osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w dniu 5 lipca 2019 o godz. 10.00 w holu szkoły.