Zlot1 2019

ikona1x

ikona2x

ikona3x 1

Aktualności

Erasmus +

MARATON CZYTELNICZY

 

WIELKI MARATON CZYTELNICZY
„NA LITERACKIM SZLAKU”

7 października odbył się w naszej szkole I etap Maratonu Czytelniczego sprawdzający znajomość powieści reprtażowej Jacka Hugo-Badera pt. „Dzienniki kołymskie”.

Konkurs czytelniczy trwa 6 miesięcy, można do niego dołączyć na dowolnym etapie (w każdym momencie). Za każdy test sprawdzający znajomość przeczytanego tekstu uczestnik może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Rozstrzygnięcie Maratonu Czytelniczego nastąpi na przełomie maja i czerwca 2016 roku.

Lekturą na październik jest powieść
Terry Pratchetta „ Pomniejsze bóstwa”.

Zachęcamy wszystkich do lektury, życzymy wytrwałości i powodzenia na następnym etapie.

Szkolni opiekunowie Maratonu Czytelniczego: Marzena Brodowicz i Zofia Kulczykowska