Zlot1 2019

Aktualności

Erasmus +

Pierwsza pomoc

W ciągu najbliższego miesiąca w naszej szkole odbywać się będą warsztaty dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Organizowane są one przez studentki Uniwersytetu Medycznego, biorące udział w projekcie "Ratowanie na Spontanie"

realizowanym w ramach Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego. Warsztaty mają miejsce w na terenie szkoły w salach lekcyjnych. Ich głównym założeniem, jest przekazanie, jak najistotniejszych informacji związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Przebiegają one w formie pracy grupowej. Uczniowie opracowują plan działania w przypadku zagrożenia życia drugiego człowieka w różnorodnych sytuacjach naszej codzienności.

 Świadomość udzielania pomocy, wraz z towarzyszącym stresem nie należy do łatwych zadań. Jednak dzięki empatii, jesteśmy zdolni do ratowania nie tylko bliskich, a również wszystkich tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Pamiętajmy, że życie jest bezcenne i nie da się go przywrócić ponownie.