Zlot1

LAUREAT KONKURSU WIEDZY O TRAKTATACH EUROPEJSKICH

LAUREAT KONKURSU WIEDZY O TRAKTATACH EUROPEJSKICH

MIKOŁAJ BONDRARYK

ZOSTAŁ LAUREATEM KONKURSUU WIEDZY O TRAKTATACH RZYMSKICH

ORGANIZOWANEGO PRZEZ „EUROPE DIRECT GDAŃSK”