Zlot1

Rok Wisły

Z okazji Roku Wisły gościliśmy w dniu 14 czerwca 2017 r. przewodnika turystycznego i historyka, Krzysztofa Kruszyńskiego. Uczniowie wysłuchali wykładu nt. nadwiślańskich miast, ich historii i położenia oraz obejrzeli historyczne zdjęcia i obrazy przedstawiające te miasta. Spotkanie zorganizowała biblioteka szkolna we współpracy z Radą Rodziców.