Zlot1 2019

Aktualności

Erasmus +

Wartość życia

(patrz fotokronika)

W piątek  16 listopada 2012r., klasa IB o profilu społeczno-politologicznym, pod opieką pana dyrektora  Waldemara Nocnego udała się do klasztoru oo. franciszkanów, gdzie uczestniczyła w  spotkaniu, którego celem było poznanie najbardziej powszechnych religii świata-chrześcijaństwa, islamu oraz judaizmu. Spotkanie to miało charakter warsztatów. Oprócz duchownych uczestnikami była również  młodzież z wymiany polsko-niemieckiej, przedstawiciele poszczególnych wyznań, a także uczniowie ze szkół Słupska. Głównym tematem spotkania była "Wartość życia w religii". Po krótkim wprowadzeniu przedstawiciele dwóch wyznań zaprezentowali zasady wiary chrześcijańskiej oraz judaistycznej. Kolejnym punktem spotkania były odwiedziny w meczecie, świątyni wyznawców islamu. Po powrocie do klasztoru oo. franciszkanów uczestniczyliśmy w przygotowanym dla wszystkich obiedzie. Ostatnim punktem warsztatów był podział uczestników na grupy, aby mogli oni w mniejszym gronie uzyskać więcej informacji na temat religii ,która ich najbardziej zainteresowała. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem i sformułowaniem wspólnie wniosków.
         Dzięki warsztatom młodzież miała możliwość poznania zasad, tradycji i symboli poszczególnych wyznań.Ponadto zaistniała także szansa na podzielenie się własnymi poglądami i  towarzyszącymi temu odczuciami.