Zlot1 2019

Aktualności

Erasmus +

Komunikat Rady Rodziców

 

Rada Rodziców ustaliła, że od stycznia warunkowo odwieszamy zajęcia w klasach, które nie mają wpłat w wymaganych wysokościach. Jest to warunkowe odwieszenie, po dwie godziny dla klasy na jeden miesiąc (styczeń). Całość wpłat przekracza 60%, nie chcemy, aby uczniowie i rodzice, którzy opłacili składki czuli się poszkodowani.

Prosimy o poinformowanie nauczycieli i uczniów o wznowieniu zajęć, z pokreśleniem jednak, ze jest to warunkowe odwieszenie – liczymy, iż w styczniu przynajmniej część rodziców uzupełni wpłaty na RR.