Zlot1 2019

Aktualności

Erasmus +

Igrzyska Akademii ETI

Serdecznie zapraszam uczniów Państwa szkoły do uczestnictwa w siódmej edycji Igrzysk Akademii ETI. Celem Igrzysk jest promocja i rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz pozyskanie utalentowanych kandydatów na studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Igrzyska organizowane są przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące zawodów można znaleźć pod adresami:

strona główna:

rejestracja zawodników:
regulamin

ustalenia techniczne 


Zawody odbędą się w sobotę, 17 II 2018r.

Termin rejestracji upływa 12 II 2018.