Zlot1 2019

Aktualności

Erasmus +

Konferencja

W dniu 6 marca 2018 roku Samorządy Uczniowskie Unii Europejskiej wzięły udział w konferencji szkoleniowej, która odbyła się się w gościnnych murach Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, a zorganizowana została przy współpracy IX Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 20 oraz organizacji OBESSU, organizacji zrzeszającej reprezentacje samorządów uczniowskich Europy. 


Konferencję otworzył Pan Prezydent Paweł Adamowicz.


Uczniowie - II Liceum Ogólnokształcące reprezentowała Julia Czaja z 2b - w międzynarodowym gronie dyskutowali nt możliwości działania samorządowego w szerokim spektrum.
Dyrektorzy wraz z opiekunami SU wzięli udział w warsztatach, których celem było doskonalenie prac i rozwój działań SU.


W drugiej części odbył się panel dyskusyjny pt. DEMOKRACJA - SAMORZĄDNOŚĆ - ODPOWIEDZIALNOŚĆ. W dyskusji wziął udział m.in. Pan Piotr Kowalczuk - zastępca Prezydenta Miasta Gdańska