Zlot1

Aktualności

Erasmus +

Gala projektu Erasmus +

Gala projektu Erasmus + „Migration - Challenge, Change and Chance”

Spotkanie w Europejskim Centrum Solidarności

9 marca 2018 roku w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się Gala naszego projektu Erasmus+ „Migration – Challenge, Change and Chance”. Projekt ma na celu podniesienie poziomu tolerancji i akceptacji w stosunku do imigrantów oraz promowanie empatii i zrozumienia wobec innych kultur, religii, zwyczajów.

Gala była podsumowaniem dwuletniego projektu Erasmus+ prowadzonego w partnerstwie ze szkołami z Niemiec i Finlandii, w miejscu tak bardzo dedykowanym idei wolności i solidarności. Chcieliśmy przybliżyć cele i rezultaty projektu szerszej publiczności w miejscu, które dla społeczności Europy jest symbolem wolności i akceptacji różnorodności.

Galę otworzył Pan Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Monika Kończyk Pomorski Kurator Oświaty. W dyskusji panelowej, którą prowadziła koordynator projektu Pani Ewa Marzjan-Jeleńska, wzięli udział zaproszeni goście: Pani Karolina Stubińska - Wiceprezes Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów, Pani Julia Shavlovskaya - Współprzewodnicząca Rady Imigrantów i Imigrantek, Ks. Piotr Brzozowski - Z-ca Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pani Rita Jankowska – dramatopisarka, założycielka Teatru Błękitna Sukienka, animatorka społeczna oraz Denis Yewtuszenko – uczeń naszej szkoły, maturzysta, imigrant z Ukrainy, poprzedni Przewodniczący SU, obecnie Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska .

Uczniowie zaprezentowali debatę oksfordzką z tezą Migracja to wyzwanie i szansa dla współczesnej Europy oraz przedstawienie dramowe pt. „Znawcy potworów” przygotowane we współpracy z dramatopisarką i reżyserką teatralną Panią Ritą Jankowską. Przedstawiciele uczniów z każdego kraju zaprezentowali szkolne działania projektowe. Goście otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz upominki. Spotkanie odbywało się po angielsku jako, że w tym czasie gościliśmy uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich z Kotki (Finlandia) i Lubeki (Niemcy).

Nauczyciele, którzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem w przygotowanie Gali w ECS to Pani Joanna Bednarska, Pani Wioletta Bejger, Pani Monika Wójtowicz oraz Pan Marian Pułtuski.

Projekt był dla nas możliwością do rozwoju oraz poszerzenia horyzontów i stanowił niepowtarzalną możliwość do dyskusji na płaszczyźnie międzynarodowej oraz promocję najbardziej istotnych idei we współczesnej Europie.

Więcej o gali projektu Erasmus+ „Migration - Challenge, Change and Chance”

w Europejskim Centrum Solidarności mogą przeczytać Państwo na stronie:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnetka.gda.pl%2Fmiedzynarodowa-gala-projektu-erasmus-w-stolicy-wojewodztwa-pomorskiego%2F&h=ATNeKz7nAvS7CT9TCN9UjDGLHFzNE-Rq73oNHFC8hxmegty3dqLJbCr8AJuzSuIRtn1dniz93eWXTPYsXVEFDh4VaKuvt2t7tUYdwYSbOcWMt00vnFUtUA

Zdjęcia: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1gBu81e1nhoOOygsOgSay5jSLHBmdvTwl%3Fusp%3Dsharing&h=ATMdEY1mKXDt38nZxME6GqhxhC67A8r34QzVvPEYxE75DItdl4HlEuDVDyb_49nacXO55r4v8LF9xM-gp0J3rr1YE0V33krD9vddOk32riuRMcxfYUeTIg