Spotkanie z rodziacami

 

Serdecznie zapraszamy w dniu 18 września 2018 na spotkania z rodzicami wg następującego harmonogramu:

 

16.30 SPOTKANIE ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW Z DYREKTOREM SZKOŁY –

warsztaty dot. wartości (sala WT)

 

17.00 SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I i II

Klasa 1f – spotkanie o godz. 17.30

 

17.00 SPOTKANIE DYREKCJI Z RODZICAMI KLAS III – MATURA 2019

 

17.30 SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI KLAS III

 

17.30 – 18.30 – konsultacje dla rodziców dot. zakresu materiału wychowania do życia w rodzinie (sala 105a)

 

18.00 – SPOTKANIE RADY RODZICÓW II LO