Regulamin przyznawania nagrody

Regulamin przyznawania Nagrody im. dr.WŁADYSŁAWA PNIEWSKIEGO