Program profilaktyczny

Program profilaktyki na lata 2014 - 2017

Program profilaktyki na lata 2014 - 2015

Program profilaktyki na lata 2011 - 2014

Szkolny Program Profilaktyki dla II LO w Gdańsku na rok 2013/2014