Zlot1

Rada Rodziców

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCY

Anna Ożóg

WICEPRZEWODNICZĄCY

Waldemar Wojtkiewicz

 

Sekretarz: Andrzej Dąbrowski

Skarbnik: Tomasz Mundry


KOMISJA REWIZYJNA

Anna Jaśkiewicz

Grażyna PałaszKONTO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy II LO, ul. Pestalozziego 7/9, 80-445 Gdańsk 

47 1090 1098 0000 0001 3150 4248 

* * *

PONIŻEJ NUMER SUBKONTA NA STUDNIÓWKĘ DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH:

BZWBK 61 1090 1098 0000 0001 3342 0813

WPŁAT NA STUDNIÓWKĘ MOŻNA DOKONYWAĆ NA TEN NUMER.

KONIECZNIE NALEŻY PODAĆ - IMIĘ, NAZWISKO I KLASĘ

Szlak Pierwszych Dni Wolności

 

Moja Ojczyzna Niepodległa – przeprowadzenie konkursu wokalnego lub recytatorskiego dla szkoły, kilku szkół lub środowiska lokalnego.

 

Osoba odpowiedzialna – Marzena Brodowicz

Szlak Żołnierzy Niepodległości

 

Chwała bohaterom – uczczenie miejsc pochówku bohaterów związanych z walkami o wolną Polskę.

 

Osoba odpowiedzialna – Anna Sadowska

Szlak Dróg do Niepodległości

 

Wolność odzyskaliśmy dzięki... – zorganizowanie debaty oksfordzkiej.

Osoba odpowiedzialna – Agnieszka Mazurek

Szlak Współtwórców Niepodległości

 

 Patroni ulic – odkrywanie postaci związanych z odzyskaniem niepodległości.

Osoba odpowiedzialna - Agnieszka Mazurek

  

Nagranie reportażu lub audycji radiowej związanych z postacią walczącą o niepodległość.

Osoba odpowiedzialna – Jan Kakareko