Zlot1 2019

ikona1x

ikona2x

ikona3x 1

Aktualności

Erasmus +

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

14.09.2016, godz. 17.00 - klasy I -III26.10.2016, godz. 17.00 klasy III7.12.2016, godz. 17.00 - klasy I-III

(informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych)4.01.2017, godz. 17.00 - klasy I -III12.04.2017, godz. 17.00 - klasy I -III

(przewidywane oceny w klasach III)8.06.2017, godz. 17.00 - klasy I - II

(informacja o przewidywanych ocenach)