Zlot1

Aktualności

Erasmus +

Zarządzenie dyrektora

 Zarządzenie 

Na podstawie rozporządzenia MENiS z dn. 18 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 186, poz. 1245, z późn. zm.) ustala się w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

  2 listopad 2012,

1 dzień w listopadzie 2012 (próbne matury)

21 grudnia 2012,

2 maja 2013,

7, 8, 9 maja 2013(matury pisemne),

31 maja 2013.

/-/ Waldemar Nocny Dyrektor II LO w Gdańsku