Zlot1

Aktualności

Erasmus +

Zarządzenie dyrektora 2011/2012

Zarządzenia Dyrektora

 

Na podstawie rozporządzenia MENiS z dn. 18 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 186, poz. 1245, z późn. zm.) ustala się w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

14 października 2011,

31 padziernika 2011,

19 i 20 stycznia 2012 (próbne matury),

30 kwietnia 2012,

2 maja 2012,

4, 8, 10 maja 2012 (matury pisemne),

8 czerwca 2012.

/-/ Waldemar Nocny Dyrektor II LO w Gdańsku