Rekrutacja 2019

Rekrutacja 2019

 

Rekrutacja 2019/2020

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja uzupełniająca została zakończona.

Lista osób zakwalifikowanych w ramach rekrutacji uzupełniającej została wywieszona na tablicy na parterze budynku w dniu 16 sierpnia 2019.

Do dnia 28 sierpnia 2019 prosimy o składanie oryginałów świadectwa oraz wyników egzaminów zewnętrznych w sekretariacie szkoły.

Komisja rekrutacyjna będzie pracowała w dniu  26 sierpnia 2019 w godz. 9.00 - 14.00

Zasady rekrutacji uzupełniającej oraz harmonogram działań dostępne są w zakładce 'rekrutacja'.

Ulotka informacyjna

Materiały - regulamin - kwestionariusz