Zlot1 2019

Aktualności

Erasmus +

Szkoła Niepodległej

Szkoła Niepodległej

 

 

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałym momentem, by podjąć się współcześnie chyba najważniejszego dla naszej Ojczyzny zadania – budowania Wspólnoty łączącej bogactwo tradycji, kultury i kształtujących ją doświadczeń, różnorodność poglądów oraz przekonań. Wspólnoty, w której należy dbać o łączące więzi, pielęgnować wzajemne zaufanie.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej przygotował Program Niepodległa 1918 – 2018, którego celem jest przeżycie setnej rocznicy odzyskania Niepodległości w szerokich kręgach społeczeństwa, w kraju i poza jego granicami a także pozyskanie tytułu zwanego Mianem „Szkoły Niepodległej”.

Reprezentanci dziesięciu najlepszych szkół, podejmujących najambitniejsze zadania (zakwalifikowane przez Radę Programową ZHR Niepodległa 1918 – 2018), zostaną zaproszeni na ogólnopolską galę wręczenia Mian.

Czas trwania programu: 1 września 2017 - 31 grudnia 2018 r.

 

Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej

Szlak Współtwórców Niepodległości

Szlak Dróg do Niepodległości

Szlak Żołnierzy Niepodległości

Szlak Pierwszych Dni Wolności

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA