Zlot1 2019

Aktualności

Erasmus +

Szkoła Niepodległej

Szlak Pierwszych Dni Wolności

 

Moja Ojczyzna Niepodległa – przeprowadzenie konkursu wokalnego lub recytatorskiego dla szkoły, kilku szkół lub środowiska lokalnego.

 

Osoba odpowiedzialna – Marzena Brodowicz