Zlot1

Liga Matematyczna

 

W roku szkolnym 2014/2015 rusza druga edycja Ligi Matematycznej.

Liga startuje od 22.09 (poniedziałku).

Informacja znajduje się na tablicy (parter).

Wszystkich dodatkowych informacji udzielają organizatorzy, czyli pani profesor Barbara Mierzwińska oraz pan profesor Jerzy Glapiński.

Zapraszamy

Relacja z biwaku integracyjnego

Na początku września wybraliśmy się wraz z klasą na trwający trzy dni biwak integracyjny do Mausza. Mieliśmy zapewnione liczne atrakcje, pyszne jedzenie, przytulne domki oraz wspaniałe towarzystwo. Nie mieliśmy ani chwili wytchnienia, jednak w zupełności nam to nie przeszkadzało.

Nowy folder1-001

 

Czytaj więcej: Relacja z biwaku integracyjnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

Rozpoczcie roku szkolnego 2014-2016

Zmiany w Statucie II LO

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 10.09.2014r dokonano zmian w §62 p. 1a, który otrzymuje brzmienie:


1. Kary:
a. za nieprzestrzeganie statutu Liceum uczeń może być ukarany:

  • upomnieniem wychowawcy klasy,
  • upomnieniem dyrektora,
  • naganą udzielaną w obecności społeczności szkolnej i skutkującą obniżeniem oceny z zachowania do nagannej,
  • usunięciem ze szkoły.

 

Zdjęcia

 

W najbliższy wtorek (16 września) wykonane zostaną zdjęcia klasowe.