Zlot1

Hospicjum im. Księdza Dutkiewicza

W czwartek 4.01 odbyła się nasza kolejna wizyta w hospicjum im. Księdza Dutkiewicza. Tym razem dla pacjentów zagrała na gitarze i ukulele i zaśpiewała kilka piosenek Zuzanna Kilińska z klasy 3c. Do wykonania jednej z nich przyłączyli się sami słuchacze.Brawo, Zuzia.

 

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

ADRESY

X edycja konkursu Zobaczyć Matematykę

Serdecznie zapraszamy uczniów uczęszczających do Państwa placówki do wzięcia udziału w

X edycji konkursu "Zobaczyć Matematykę"

organizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Termin nadsyłania prac upływa

*** 28 lutego 2018 r. ***

Celem konkursu (adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych) jest propagowanie matematyki za pomocą szeroko dostępnych narzędzi komputerowych, jakimi są przeglądarki internetowe i oprogramowanie
niekomercyjne. Szczegółowe informacje na temat konkursu (m.in.regulamin, termin oraz adres nadsyłania prac) znajdują się na stronie internetowej

http://www.zobaczycmatematyke.pl/

Konkurs objęty jest patronatem Zarządu Województwa Małopolskiego. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe.

OLIMPIADA WIEDZY O LAUREATACH POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA

Nagroda Nobla to najbardziej znane, niezwykle prestiżowe i bardzo cenne wyróżnienie, przyznawane dla osób zasłużonych dla rozwoju nauki, dla pokoju na świecie i w twórczości literackiej.

Szczególne miejsce wśród nich zajmuje nagroda pokojowa. Miała i ma ona dodatkowy wymiar: jest nie tylko nagrodą za zasługi na rzecz pokoju i praw człowieka, ale także, a czasem przede wszystkim jest sygnałem politycznym.

25 listopada ubiegłego roku odbył się etap centralny pierwszej edycji Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla. Swoją obecnością zaszczycił go Lech Wałęsa, który jest jednym z jej patronów honorowych.

Głównym celem Olimpiady Noblowskiej jest rozwijanie zainteresowań uczniów oraz tworzenie warunków do pogłębiania przez nich wiedzy i umiejętności z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Zachęcamy naszych uczniów, aby w przyszłym roku szkolnym podjęli wyzwanie i wzięli udział w olimpiadzie. Szczególnie, że jedną z nagród jest wylot finalistów (wraz z opiekunami) na koncert z okazji rozdania nagrody, na którym w tym roku wystąpili między innymi John Legend i Zara Larsson, a to wszystko w obecności norweskiej rodziny królewskiej.

Wszelkie informacje dotyczące olimpiady znajdziecie na stronie www.olimpiada-noblowska.pl możecie też zgłosić się do Pani Profesor Anny Sadowskiej, która jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady.

Kangur matematyczny